Duurzaamheid

12 februari, 2020

Duurzaam dokteren

 

In 2018 ondertekenden de huisartsenorganisaties LHV en de NHG de ‘Green Deal Zorg’. De Green Deal is een initiatief van de overheid om verduurzaming te stimuleren en te versnellen.

Het Medisch Centrum Czaar Peter vindt het ook belangrijk daarin maatregelen te nemen. De omslag naar een milieuvriendelijker leven hoeft niet ingewikkeld te zijn, niet alles hoeft in 1 keer veranderd. Wij proberen met kleine stapjes zuiniger om te gaan met energie, water, afval en gevaarlijke stoffen (zoals medicijnresten).

 

Wat doen wij?

Scheiden van afval, door het goed scheiden van papier, plastic en medische benodigdheden kan voorkomen worden dat we onnodig veel restafval produceren. Daarnaast gebruiken we steeds minder papier en het papier dat we gebruiken is gerecycled. In onze praktijk gebruiken we (zoveel mogelijk) oplaadbare batterijen, zijn de computers in de nacht en in het weekend uit en doen we visites op de fiets.

 

Wat vragen wij aan u?

Medicatie die u niet meer gebruikt naar de apotheek terug brengen in plaats van in de prullenbak te gooien of door het toilet te spoelen.

Medicijnresten komen anders in het riool en hebben negatieve gevolgen voor het waterleven en de drinkwaterbereiding.

 

Kijk voor meer informatie op https://milieuplatformzorg.nl/green-deal/