Dossieroverdracht

19 februari, 2019

Heeft u zich ingeschreven bij een nieuwe huisarts? Dan kunnen we het dossier naar hen toesturen na uw uitdrukkelijke toestemming. Uitdrukkelijke toestemming geeft u door schriftelijke toestemming te geven aan uw nieuwe huisarts om het dossier bij ons op te vragen. Hierbij is uw handtekening noodzakelijk. Ook kunt u contact met ons op te nemen om door te geven wat u met uw dossier wilt.
Geeft u geen toestemming? Dan bewaren wij uw dossier nog 15 jaar.