Coronavirus

4 februari, 2020

Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.

Klachten zijn: koorts met daarbij verkoudheid, keelpijn, hoesten of moeilijk ademhalen.

Voorkom besmetting van virussen:
Was regelmatig uw handen,
Nies en hoest in uw elleboog,
Gebruik papieren zakdoekjes.

Bel uw huisarts als alle 3 dingen voor u kloppen:
U bent in China geweest of bij iemand die het coronavirus heeft,
U heeft een temperatuur van 38 graden of hoger.
U heeft ook minimaal 2 van deze klachten: hoesten, verkoudheid, keelpijn, moeilijk ademhalen.

Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten.