Vragen over Astra Zeneca

15 april, 2021

Wij worden deze dagen veel gebeld met vragen over het Astra Zeneca vaccin. Hierdoor raken de telefoonlijnen overbelast en komen we niet meer toe aan belangrijke andere vragen. We hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden op onze website gezet; we vragen u dit eerst te lezen en alleen in dringende gevallen ons te bellen met vragen over de vaccinaties.

Is het gevaarlijk om gevaccineerd te worden met het Astra Zeneca vaccin?
Elk medicijn en ook elke vaccinatie brengt een extreem kleine kans op ernstige bijwerkingen met zich mee. Dat geldt mogelijk ook voor het Astra Zeneca vaccin. Experts buigen zich nu over de vraag of het vaccin inderdaad ernstige bijwerkingen kan hebben, en zo ja, hoe vaak. Zij hebben besloten dat het vaccin veilig gebruikt kan worden voor mensen van 60 jaar en ouder.

Is het verstandig om het vaccin van Astra Zeneca te nemen?
Het vaccin is goedgekeurd voor iedereen van 60 jaar en ouder, tenzij er voor u een belangrijke medische reden is waardoor het vaccin niet voor u geschikt is (zie onder). Als u in aanmerking komt voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin, zijn wij van mening dat het verstandig is om deze vaccinatie ook te nemen. Daarmee wordt het risico op het krijgen van Covid veel kleiner, en de kans op het krijgen van ernstige Covid vrijwel nul. Bovendien beschermt u de mensen in uw omgeving doordat de kans dat u het virus verspreidt veel kleiner is.

Wanneer is het vaccin niet geschikt voor mij?
De belangrijkste reden om het Astra Zeneca vaccin niet te nemen, is een allergie tegen een van de bestanddelen van het vaccin. Meer informatie hierover vindt u hier Thuisarts.nl.

Waarom zijn de vaccinaties voor mensen jonger dan 60 jaar gestopt?
In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar, en voornamelijk vrouwen. Daarom is besloten om dit vaccin niet meer te gebruiken bij mensen jonger dan 60 jaar. In Medisch Centrum Czaar Peter houden wij ons aan deze richtlijn.

Waarom krijgen mensen van 60 jaar en ouder wel het Astra Zeneca vaccin?
In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Bij mensen van 60 jaar en ouder zijn deze (mogelijke) bijwerkingen niet opgetreden. Daarom komt deze groep nog steeds in aanmerking voor het Astra Zeneca vaccin.

Gaat de vaccinatieronde vanaf 12  april gewoon door?
Ja, we zijn begonnen vaccineren in de praktijk. Alle mensen geboren in 1952 t/m 1960 die ingeschreven staan bij de praktijk mogen bellen voor een vaccinatieafspraak. Probeer het telefoonverkeer verder te beperken: we zijn regelmatig onbereikbaar door de vele vragen over vaccinatie.
Uiteraard volgen we het nieuws hierover op de voet en handelen we volgens de gemaakte afspraken en richtlijnen.

Kan ik een ander vaccin krijgen als ik het Astra Zeneca vaccin niet wil?
Nee, voorlopig in ieder geval niet. De overheid bepaalt wie welke vaccins krijgt; wij huisartsen, maar ook andere instanties zoals de GGD moeten zich hieraan houden. Als u opgeroepen bent voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin en u wilt hier geen gebruik van maken, dan zal uw vaccin  aan iemand anders gegeven worden. Zoals het er naar uit ziet kunt u voorlopig niet gevaccineerd worden met een ander vaccin. Wij hebben hier geen invloed op.

Als ik mijn vaccin niet wil, mag ik het dan aan iemand anders geven?
Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

Kan ik op een reservelijst komen zodat ik eerder aan de beurt ben, voor het geval vaccins overblijven?
Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

Ik ben jonger dan 60 jaar en heb al 1 keer het Astra Zeneca vaccin gekregen, wat nu?
Als u het vaccin al een keer gekregen heeft en de bijwerking niet heeft gehad, kunt u veilig het tweede vaccin laten toedienen. In principe krijgt u dit 12 weken na de eerste prik.

Ik doe mee met de Ramadan en wil in deze periode geen vaccinatie, wat nu?
Bel even met de praktijk. We gaan proberen u na de Ramadan te vaccineren.