Kosten

12 februari, 2018

Wij krijgen momenteel veel vragen over de kosten van de zorg. Consulten bij de huisarts vallen onder de basisverzekering: die gaan dus niet van uw eigen risico af. Maar alle onderzoeken, medicijnen en verwijzingen wel!
Wilt u daar rekening mee houden? Over de tarieven kunnen wij u helaas niet informeren: verzekeraars maken hier afspraken over met ziekenhuizen, apotheken en laboratoria. U dient dit dus na te vragen bij uw verzekeraar.