Algemene Verordening Gegevensbescherming

12 april, 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dit zijn de belangrijkste punten die landelijk zijn vastgelegd:
1. We bewaren uw gegevens 15 jaar;
2. U heeft recht op inzage in uw dossier;
3. U kunt uw originele dossier niet meekrijgen;
4. Als u wisselt van huisarts dragen wij het dossier binnen 1 maand elektronisch over naar de nieuwe praktijk;
5. Na dossieroverdracht is het niet mogelijk om medische gegevens via onze praktijk te achterhalen of in te zien;
6. Als u verwezen wordt door een van onze behandelaars gaat u akkoord met het delen van uw medische gegevens met deze hulpverleners;
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in postbezorging;
8. Het versturen van medische gegevens via reguliere e-mail is strafbaar;
9. Wij beschouwen patiënten vanaf 16 jaar als meerderjarig;
10. Heeft u een vraag of klacht over privacy dan kunt u een afspraak maken bij de huisarts om deze te bespreken.