Informatie

Medisch Centrum Czaar Peter is een huisartsenpraktijk, gevestigd in gebouw De Keyzer.

Zelf verantwoordelijk:
Als wij u adviezen geven, dan gaan wij ervan uit dat u deze opvolgt. Als u er voor kiest om niet terug te komen voor controle, een verwijzing niet te gebruiken of een onderzoek niet te laten doen, dan is dat uw eigen beslissing.

Als wij u medicatie voorschrijven of verwijzen naar een specialist, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het delen van de medische gegevens die zij nodig hebben om u veilig en verantwoord te kunnen behandelen. Mocht u bezwaar hebben tegen uitwisseling van gegevens op dit niveau dan dient u dat expliciet aan te geven.

Uw gezondheid is onze zorg maar uiteindelijk uw eigen verantwoordelijkheid.