Categories for Nieuws

  • Privacyreglement Medisch Centrum Czaar Peter
  • Let op: per consult kunt u 1 klacht bespreken
  • Gesloten voor inschrijvingen
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Vaccinatieburo op de dinsdag
  • Kosten
  • Artsvoorkeur tijdens spreekuren
  • Niet verzekerd maar hulp nodig?